Dutch publications:

De Poot, C. J., Van Prooijen, J.-W., & De Keijser, J. (2017). Experimenten in de criminologie. Tijdschrift voor Criminologie, 59, 3-9.

Beijers, J., Bijleveld, C., & Van Prooijen, J.-W. (2017). Boef zoekt vrouw: Mitigerende factoren bij het oordeel over samenwonen met een delictpleger. Tijdschrift voor Criminologie, 59, 136-148.

Van Prooijen, J.-W. (2017) Interdisciplinaire samenwerking. In C. Bijleveld & P. van der Laan (Eds.), Liber Amicorum Gerben Bruinsma (pp. 266-270). Den Haag, Nederland: Boom criminologie.

Van Prooijen, J.-W., Van Bommel, M., & Van Lange, P. A. M. (2013). Experimenteel onderzoek naar het ‘Bystander effect’: Hoe de sociale psychologie en de criminologie elkaar aanvullen. In S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman, & G. Bruinsma (Red.), Eenvoud en verscheidenheid: Liber Amicorum voor Henk Elffers (pp. 455-466). Wöhrmann Print Service, Zutphen, Nederland.

Bijleveld, C., Beijers, J., & Van Prooijen, J.-W. (2013). Experimenten, experimenten. In S. Ruiter, W. Bernasco, W. Huisman, & G. Bruinsma (Red.), Eenvoud en verscheidenheid: Liber Amicorum voor Henk Elffers (pp. 467-476). Wöhrmann Print Service, Zutphen, Nederland.

 Van Prooijen, J.-W. (2007). Egocentrisme in de psychologie van procedurele rechtvaardigheid. Gedrag & Organisatie, 20, 356-368.

Kerpershoek, E. F. P., & Van Prooijen, J.-W. (2006). De invloed van autonomie op retributieve reacties: Een zoektocht naar de oorsprong van het bestraffen van normovertreders. In R. Holland, J. Ouwerkerk, C. van Laar, R. Ruiter, & J. Ham (red.), Jaarboek Sociale Psychologie 2005 (pp. 241-249). ASPO Pers, Groningen, Nederland.

Zwenk, F., & Van Prooijen, J.-W. (2004). Wij versus zij: De invloed van een wij-gevoel op de relatie tussen situationele onzekerheid en procedurele rechtvaardigheid. In E. H. Gordijn, R. Holland, A. Meijnders, & J. Ouwerkerk (Red.), Jaarboek Sociale Psychologie 2004 (pp. 491-502). ASPO pers, Groningen, Nederland.

Van Prooijen, J.-W., Van den Bos, K., & Wilke, H. A. M. (2002). Procedurele rechtvaardigheid en status: Nadenken over status versterkt het eerlijkproceseffect. In D. A. Stapel, M. Hagendoorn, & E. Van Dijk (Red.), Jaarboek Sociale Psychologie (pp. 311-323). Eburon, Delft.

Van Prooijen, J.-W., Van den Bos, K., & Wilke, H. A. M. (2001). Procedurele rechtvaardigheid en interdependentie: Hoe nemen mensen inspraak waar als ze afhankelijk zijn van autoriteiten? In D. A. Stapel, E. van Dijk, C. Martijn, & A. Dijksterhuis (Red.), Fundamentele Sociale Psychologie 15 (pp. 151-159). Eburon, Delft.

Van Prooijen, J.-W., Van den Bos, K., & Wilke, H. A. M. (2000). De invloed van partijdigheid op waargenomen procedurele rechtvaardigheid. In C. Martijn, C. G. Rutte, D. A. Stapel, & E. Van Dijk (Red.), Fundamentele Sociale Psychologie 14 (pp. 53-58). Eburon, Delft.

Van Prooijen, J.-W., & Van Knippenberg, D. (1999). Individuatie of depersonalisatie: De invloed van persoonlijke statuspositie. In C. G. Rutte, D. van Knippenberg, C. Martijn, & D. A. Stapel (Red.), Fundamentele Sociale Psychologie 13 (pp. 49-60). Tilburg University Press.